top of page

כולנו חווים במהלך חיינו רגעים משמעותיים הנשמרים בזיכרוננו. לא תמיד נלווה להם תיעוד בעל אמירה אמנותית מקורית וייחודית - וכאן אני נכנסת לתמונה.

 

הצילומים שלי לוכדים את הרגעים המיוחדים האלה בזמן התרחשותם ומביאים איתם ערך מוסף לא מבוטל בזכות טביעת העין הייחודית שלי.

כשאני מנציחה חתונות, אני משמרת עבורכם את השמחה למשך שנים רבות מבלי להזדקק לביומים מאולצים (מלאכותיים) ולהעמדות מיותרות.

כשאני מתעדת אנשי מקצוע בזמן עבודתם, אני נותנת ביטוי ליצירתם באופן הכי אותנטי. זה נכון בפרט כשמדובר בספורטאים ובאנשי במה מתחומי המשחק, המחול והתנועה.

 

אני אוהבת מאוד את העבודה שלי, והתוצאה שאתם מקבלים נראית בהתאם.

ניפגש...

bottom of page