top of page

תיעוד אנשי מקצוע

אנשי מקצוע מציגים באתרים שלהם את תוצרי עבודתם. אני מציעה דרך נוספת המשדרגת להם את האתר וממחישה את תחומי עיסוקם בדרך מוצלחת יותר.
אני מצלמת אותם בזמן אמת במגרש הביתי שלהם, והתוצאה האותנטית מדברת בעד עצמה מבלי להזדקק למילים.

bottom of page